Convocaat LGV dies en voorjaarsexcursie 2017

Geachte Ereleden, penningdragers en leden van de Geologische Vereniging,
Uw bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de dies die zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari 2017 in het Golden Tulip hotel aan de Schipholweg 3 te Leiden (schuin tegenover het station). Als u met de auto komt, kunt u voor € 7,50 bij het Golden Tulip hotel parkeren.

Mevr. Dr. Thaienne van Dijk, werkzaam bij de TU Twente en Deltares, en haar medewerkers verzorgen lezingen die ons een inzicht zullen geven in recente onderzoeken op het gebied van de recente geologie van Nederland.
Een korte impressie van de Dieslezingen 11 februari 2017.

LGV dies met het thema “Recente geologie van Nederland”

Programma
10.00 Ontvangst met koffie en inschrijving
10.40 Opening door praeses Nout den Boer
10.45 Lezing door Thaienne Van Dijk over Zeebodemdynamiek van het Nederlands Continentaal Plat
11.30 Lezing door John Damen over Het effect van omgevingsparameters op de ruimtelijke variatie van zandgolven op het Nederlands Continentaal Plat.
12.15 Lunch in het Golden Tulip hotel
13.45 Lezing door Marc Hijma over Het Noordzeegebied in de laatste miljoen jaar
14.30 Inleiding van de voorjaarsexcursie door Arie Speksnijder
15.00 Theepauze
15.45 LGV Algemene ledenvergadering
+/-17.00 Borrel in het Golden Tulip hotel
+/-18.00 Diner in het Golden Tulip hotel

De kosten van de lezingendag, inclusief lunch en borrel, bedragen € 30 p.p. Kosten van het diner zijn € 35 p.p.

We verzoeken u ons vóór 15 januari per e-mail te laten weten of u deelneemt aan de dies:
alleen lezingen, lunch en borrel of lezingen en diner, en met hoeveel personen.
Uw betaling dient eveneens vóór 15 januari door de quaestor ontvangen te zijn op rekening:

NL68 ABNA 0566420457 o.v.v. dies 2017.

De voorjaarsexcursie 2017 gaat deze keer naar Zuid-Wales. Lees hier meer over het programma.

Mededelingen van het bestuur:

Na vele jaren als bestuurslid talloze excursies te hebben georganiseerd wil Arie zijn bestuursfunctie overdragen. We zijn hem zeer erkentelijk voor al het goede werk. Het bestuur heeft Leo Minnigh bereid gevonden Arie’s plaats in te nemen en zullen hem op de ALV voordragen als assessor I.

De LGV website heeft een nieuwe impuls nodig. Het bestuur heeft Pauline van der Sluijs bereid gevonden ons daarbij te helpen. We danken John Keasberry voor zijn inspanningen. Hij zal zorgen voor een goede overdracht aan Pauline. Wij zullen u voor of op de dies meer details geven.

Namens het bestuur wens ik u en uw familie een hele prettige decembermaand.
Begin 2017 sturen we u het jaarverslag over het voorbije verenigingsjaar, de notulen van de 78ste jaarvergadering (van 13 febr. 2016) en de agenda van de 79ste jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,
Frits Bonvie, h.t. ab-actis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.