Leden

De LGV heeft rond de 250 leden.
Het lidmaatschap van de LGV bedraagt € 20,- per jaar.

(nog verder in/aan te vullen)