De Leidse Geologische Vereniging, opgericht in 1933, heeft als actieve vereniging van geologiestudenten in Leiden bestaan tot 1983, toen, door een betreurenswaardige dwaling van de toenmalige Nederlandse overheid, de meest florerende geologieopleiding in Nederland werd overgeheveld van Leiden naar Utrecht. Sinds 13 januari 1983 echter is de LGV voortgezet als reünistenvereniging bestaande uit enkele honderden leden, die jaarlijks diverse activiteiten organiseert.

oprichtingsvergadering lgv, leidschdagblad, 1933

REÜNIE 1972

Op zaterdag 3 september 2022 zal de 50-jarige reünie van het roemruchte geologenjaar 1972 plaatsvinden in Leiden. Het organiserend comité heeft niet alle jaargenoten kunnen bereiken voor dit evenement. Jaargenoten 1972 die nog niet zijn benaderd kunnen hun contactgegevens achterlaten op: lgvwebsite@gmail.com, dan zal het comité contact opnemen met deze verloren zonen/dochters.

Recente berichten

ACTIVITEITEN

Alle activiteiten die door de jaren heen zijn ondernomen door de reünisten van de LGV van 1984 tot heden.

LEDENBIJDRAGEN

Verzameling van ingezonden stukken van leden, al of niet op ‘vaste’ basis door onze Columnleden.

YOUTUBE VIDEO's LGV

Video's over De Schroef (2) en LGV-excursies (8) gemaakt door Frits Bonvie.


EEN GREEP UIT HET ARCHIEF