De Leidse Geologische Vereniging, opgericht in 1933, heeft als actieve vereniging van geologiestudenten in Leiden bestaan tot 1983, toen, door een betreurenswaardige dwaling van de toenmalige Nederlandse overheid, de meest florerende geologieopleiding in Nederland werd overgeheveld van Leiden naar Utrecht. Sinds 13 januari 1983 echter is de LGV voortgezet als reünistenvereniging bestaande uit enkele honderden leden, die jaarlijks diverse activiteiten organiseert.

oprichtingsvergadering lgv, leidschdagblad, 1933
Schotland Excursie 18e lustrum LGV

2023 – 18e Lustrum LGV

Het 18e Lustrum LGV staat in het teken van James Hutton:

  1. Lustrum-symposium zaterdag 22 april 2023
    – presentatie Bert Schuchmann over James Hutton
    – speciale uitgave Leidse Geoloog
    – onthulling plaquette James Hutton in Leiden

  2. Schotland lustrumexcursie 5 tot en met 10 juni 2023
    – o.a. bezoek iconische Hutton-locaties

Recente berichten

ACTIVITEITEN

Alle activiteiten die door de jaren heen zijn ondernomen door de reünisten van de LGV van 1984 tot heden.

LEDENBIJDRAGEN

Verzameling van ingezonden stukken van leden, al of niet op ‘vaste’ basis door onze Columnleden.

YOUTUBE VIDEO's LGV

Video's over De Schroef (2) en LGV-excursies (8) gemaakt door Frits Bonvie.


EEN GREEP UIT HET ARCHIEF