Categorie: Jaarverslagen 1991-2000

Overzicht van jaarverslagen van de LGV van 1990-2000. Zie voor de meest recente informatie de pagina Diës.

2000 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 12 februari 2000 tot 10 februari 2001

In 2000 werd de dies gevierd op 12 februari in Naturalis te Leiden. Thema van de lezingen was de mysterieuze geologie. De sprekers gingen in op de relatie tussen de vorm en transport van de zandkorrels op de Noordzeebodem, op het betoverende barnsteen en daarin ingesloten fossielen en op de invloed van de dinosaurus hype op de aandacht van onderzoekers voor deze uitgestorven diersoort. Veel belangstelling was er ook voor Lees verder “2000 Jaarverslag LGV”

1999 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 13 februari 1999 tot 12 februari 2000

In 1999 werd de dies van de vereniging gevierd op 13 februari. Thema van de lezingen van deze dag was de beweging van het maaiveld. De heer Brand van de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat lichtte toe dat uit nauwkeurigheidswaterpassingen van peilmerken – de vaste punten waaraan de hoogtemetingen in Nederland zijn gekoppeld – was gebleken dat deze zelf gestegen (in het oosten van Nederland) dan wel gedaald (in het westen van Lees verder “1999 Jaarverslag LGV”

1998 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 7 februari 1998 tot 13 februari 1999

In 1998 werd het XIII-de lustrum van de Leidse Geologische Vereniging gevierd met een symposium getiteld:
“Astronomische, tektonische en sedimentologische cycliciteit”. Sprekers op deze feestelijke dag waren de astrofysicus Prof Dr V. Icke, die ons met niet te evenaren eenvoud even de indruk wist te geven dat we iets van neutrino’s begrepen, de geofysicus Dr W. Spakman met een verrassende lezing over oude koude Lees verder “1998 Jaarverslag LGV”

1997 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 8 februari 1997 tot 7 februari 1998

Het nieuwe verenigingsjaar begon voor de LGV op 8 februari met de viering van de Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Leiden. Deze werd gehouden in de Geweienzaal en in kantine van het Nationaal Natuurhistorisch Museum aan de Raamsteeg te Leiden. De dag werd goed bezocht door 62 leden. Sprekers op deze dag waren Dr. E. F. J de Mulder van de Rijks Geologische Dienst, over het gebruik van het OGIS programma bij gemeentelijke planologie, Lees verder “1997 Jaarverslag LGV”

1996 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidsche Geologische Vereniging over de periode van 10 februari 1996 tot 8 februari 1997

Het nieuwe verenigingsjaar begon voor de LGV op 10 februari met de viering van de Dies-Natalis van de Rijksuniversiteit Leiden. Door de slechte weersomstandigheden konden slechts 50 leden deelnemen aan de diesviering in het gebouw “Het Pesthuis” van het Nationaal Natuurhistorisch Museum. Sprekers op deze dag waren Dr. H.A. van Adrichem Boogaert met een college over “Een nieuwe lithostratigrafie van het Boven Carboon”, Prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten met Lees verder “1996 Jaarverslag LGV”

1995 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidsche Geologische Vereniging over de periode van 11 februari 1995 tot 10 februari 1996

Het nieuwe verenigingsjaar begon voor de LGV met de viering van de dies natalis van de Rijksuniversiteit Leiden. Omstreeks 60 leden namen deel aan de diesviering op 11 februari in het gebouw “Het Pesthuis” van het Nationaal Natuurhistorisch Museum. Sprekers op deze dag waren Prof. Dr. H. N. A. Priem met een lezing getiteld “Doelwit Aarde”, Dr. J. Romein over “Water management in Egypte” en Dr. W.J.E. van de Graaff over “Vroeg Tertiaire Lees verder “1995 Jaarverslag LGV”

1994 Jaarvergadering LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 12 februari 1994 tot februari 1995

Op 12 februari 1994 ving het nieuwe verenigingsjaar van de LGV aan met de viering van de diës natal is van de Rijks Universiteit Leiden. Voor het eerst vond deze diësbijeenkomst plaats in het gebouw van het Nationaal Natuurhistorisch Museum “het Pesthuis”, sinds de lustrumviering in 1993 al bijna “eigen” terrein. Een groot aantal leden woonde de lezingen bij. Drs G.R. Louwaars sprak over “Structurele geologie van het West/Nederland bekken en Lees verder “1994 Jaarvergadering LGV”

1993 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 6 februari 1993 tot 12 februari 1994

Zoals gebruikelijk begon het nieuwe jaar voor de LGV met de viering van de diës natalis van de Rijksuniversiteit Leiden. Op 6 februari verzamelden zich ca. 55 leden voor de laatste maal in het gebouw van het Nationaal Natuurhistorisch Museum aan de Hooglandse Kerkgracht om de diëslezingen bij te wonen. Sprekers waren: drs. G. Diephuis over “De ontdekking van het Grijpskerk-gasveld”, drs. R. Lageman over “Bodemreiniging door electro-reclamatie, stand van Lees verder “1993 Jaarverslag LGV”