Eerbewijzen

Als één van de oudste geologische verenigingen in Nederland beschikt de LGV over een ledenbestand van eminente aardwetenschappers, die het voorrecht hebben genoten om aan de beste geologische opleiding van Nederland verbonden te zijn geweest. Enkelen van hen hebben zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en voor de geologische wetenschap in het algemeen.

Ereleden LGV

1935
Prof. Dr. J.J. Dozy (†)

1936
Dr. R. Martin (†)

?
Prof. Dr. I.M. v.d. Vlerk (†)
Prof. Dr. B.G. Escher (†)
Dr. P. Kruizinga (†)

6-11-1947
Prof. Dr. L.U. de Sitter (†)
Mw. Dr. C.W. Heybroek-Spiele (†)
Dr. R. Lagaay (†)
Prof. Dr. P.H. Kuenen (†)

14-11-1949
Prof. Dr. E. Niggli (†)
Prof. Dr. E. den Tex (†)
Drs. H. A. Groen (†)

18-11-1954
Prof. Dr. A. Brouwer (†)
Drs. G, Kortenbout v.d. Sluis (†)

18-12-1958
Prof. Dr. A.J. Pannekoek (†)

28-2-1963
Prof. Dr. J.D. de Jong (†)

9-11-1972
Prof. Dr. H.J. Zwart (†)

19-10-1978
Prof. Dr. P. Hartman († 2021)

6-2-1988
Prof. Dr. P.C. Zwaan (†)

24-4-1993
Dr. C.E.S. Arps († 2022)

29-5-2003
J.L. Liezenberg

15-6-2008
Drs. C.A. den Boer

4-2-2012
Mw. Drs. Th.C.M. van de Graaff-Trouwborst

24-5-2022
Mw. Drs. J. Kriest

 

Penningdragers LGV

6-2-1988
F.J. Schild († 1994)

6-2-1988
H.B. van der Meer († 2000)

10-2-90
C. Roest († 1996)

10-2-90
Dr. C.E.S Arps († 2022)

 

Dasspelddrager LGV

Drs. C. Kooter

Ereleden in beeld

(vlnr)
Prof. Dr. E. den Tex, Prof. Dr. A. Brouwer, Prof. Dr. B.G. Escher,
Prof. Dr. H.J. Zwart en Dr. R. Martin

Prof. Dr. E. den Tex
Prof. Dr. A. Brouwer
Prof. Dr. B.G. Escher
Dr. R. Martin