Fotoverslagen LGV activiteiten

Op deze pagina vindt u alle fotoverslagen van LGV activiteiten, zoals kennismakings- of ‘gewone’ excursies. Maar ook foto’s die gemaakt zijn tijdens diësbijeenkomsten of fotocollecties gemaakt door afzonderlijke leden. Sommige fotoverzamelingen behoren tot een apart verslag, dat te vinden is in de rubriek Activiteiten, of de rubriek Topics.

1. Excursie foto’s

2. Foto’s gemaakt tijdens de verschillende LGV Diës

3. Jaar van Aankomst

4. Collecties

Afzonderlijke fotocollecties van LGV leden

5. Topics

Foto’s of dia’s behorende bij artikelen uit de rubriek hot ‘Topics‘. “Hot topics” nodigen uit tot discussie en zijn vaak serieuzer van aard dan “Columns”, die ongetwijfeld ook reacties teweeg kunnen brengen.