1993 Jaarverslag LGV

Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over de periode van 6 februari 1993 tot 12 februari 1994

Zoals gebruikelijk begon het nieuwe jaar voor de LGV met de viering van de diës natalis van de Rijksuniversiteit Leiden. Op 6 februari verzamelden zich ca. 55 leden voor de laatste maal in het gebouw van het Nationaal Natuurhistorisch Museum aan de Hooglandse Kerkgracht om de diëslezingen bij te wonen. Sprekers waren: drs. G. Diephuis over “De ontdekking van het Grijpskerk-gasveld”, drs. R. Lageman over “Bodemreiniging door electro-reclamatie, stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen”, en dr. R.P. Kuijper over “Galicia revisited”. De aansluitende ledenvergadering werd bijgewoond door 33 leden.
Tijdens de vergadering werd tot erelid benoemd dr. C.E.S. Arps wegens zijn onschatbare diensten aan de vereniging. Zonder zijn steun en hulp zouden de Leidse activiteiten van de LGV niet steeds op zo’n uitstekende manier kunnen plaats vinden!
Ter afsluiting van de diësviering deden 39 personen zich tegoed aan de traditionele maaltijd bij La Plancha.

Op 24 april 1993, exact 60 jaar na de oprichting en in aanwezigheid van haar oprichter Prof. dr. J.J. Dozy, vierde de LGV haar 12e lustrum in het gebouw van het Nationaal Natuurhistorisch Museum het Pesthuis met een symposium, lunch en receptie. Ruim 100 personen kwamen af op de lezingen die, onder de pakkende titel: “Orogenesis, a time Odyssey”, en begeleid door prof. dr. H. Zwart, gegeven werden door: dr. C.W. Passchier (Precambrian orogenesis – was it really different?), dr. A. Senior (The Scandinavian Caledonides – a petrologist’s nightmare ….or bliss?), Prof. dr. Ph. Matte (Urals and Variscides – a comparison), Prof. dr. E. Niggli (The deep structure of Switzerland – preliminary results of a Swiss geoscience research programme) en dr. C. Biermann (The Betic Cordilleras – anatomy of a dualistic collision-type orogenic belt). De receptie, vanwege het mooie weer buiten gehouden op de binnenplaats van het Pesthuis, was voor velen een verheugend weerzien met oude bekenden, staf en personeel, uit de voorbije Garenmarkttijd.
Een diner in “den Leidschen Salon” sloot de feestelijkheden af. Met 92 gasten was de zaal meer dan zeer goed bezet.

Tijdens de lustrumviering zag het licht een speciale uitgave van “de Leidse Geoloog”, waarin een groot aantal auteurs hun gedachten en herinneringen aan 60 jaar LGV aan het papier hadden toevertrouwd. Vergezeld door een ledenlijst is dit Lustrumboek een uniek werkje, dat blijkens de reacties, door velen, terecht, met grote vreugde is ontvangen. Op deze plaats nogmaals veel hulde aan de redactie! De lustrumlezingen van dr. C.W. Passchier, dr. Ph. Matte en dr. C. Biermann zullen in druk verschijnen in “Geologie en Mijnbouw”.

Op 16 oktober 1993 vond de contactmiddag plaats. O.l.v. dr. L. van der Valk van de RGD lieten, ondanks het weinig goeds belovende weer, ca. 45 leden en introducés zich voorlichten in de duinen bij de Zilk over het ontstaan van de Nederlandse kustbarrière. Na deze frisse trip smaakte het diner bij La Plancha weer uitstekend (ca 20 pers).

Aan de LGV zijn in 1993 2 leden ontvallen: drs. C.B.C. Valk overleed o 10 mei 1993 en drs. H.A. Groen op 25juli 1993.

Ook dit jaar kon de LGV weer rekenen op de ondersteuning van het LUF voor de verzorging van de adresseeretiketten en het KNGMG voor de mededelingen in de Nieuwsbrief. De samenwerking met beide instellingen wordt op hoge prijs gesteld.

De diësviering van de RUL zal in 1994 plaats vinden op 12 februari. Als sprekers voor de lezingen werden bereid gevonden: drs. G.R. Louwaars, dr. A.J. van Loon en drs. G. Remmelts. De voorbereidingen voor een excursie in april zijn in volle gang.

Op de ledenlijst van de LGV komen momenteel 413 namen voor.

Jaarverslag 1993 (pdf)

Het bestuur bestond gedurende de verslagperiode uit:
LGV logo (zonder tekst)R.P.Kuijper – praeses
F.S.van Schijndel-Goester – abactis
J.L.Liezenberg – quaestor
A.Speksnijder – assessor I
H.A.van Adrichem Boogaert – assessor II

Het bestuur vergaderde 6 maal, terwijl vanzelfsprekend tussendoor intensief telefoon- en faxcontact werd onderhouden.
De praeses vertegenwoordigde de vereniging bij de promotie van Mw. dr. C.A. Hartkamp-Bakker en het afscheidscollege van Prof. dr. P.C. Zwaan.

1993 heeft voor de LGV natuurlijk vooral in het teken van de lustrumviering gestaan. Het succes van deze dag doet ons eens te meer beseffen dat de LGV een unieke schakel is in het contact tussen alle, door het opheffen van de geologische subfaculteit verweesde, Leidse geologen.

Aan het eind van dit jaarverslag past het nog onze grote dank uit te spreken voor de gastvrijheid die de LGV immer mocht en mag genieten onder het dak van het Nationaal Natuurhistorisch Museum. Met weemoed werd afscheid genomen van de Hooglandse Kerkgracht, maar het Pesthuis is een waardig opvolger gebleken. Wij hopen dat de LGV nog vele jaren hier haar thuisbasis zal mogen hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.