LGV: Bestuursbericht Dec 2020

Beste Allen,

Graag vraag ik uw aandacht voor het bijgesloten LGV Bestuursbericht. Hierin leest u over de LGV activiteiten in tijden van corona, en over de aanstaande wisseling van 2 bestuursleden. Wij hopen u in het komende jaar weer te ontmoeten, zodra de corona-regelgeving ons daartoe de gelegenheid biedt.

U het beste toewensend, met vriendelijke groet,
Bert Schuchmann
LGV Abactis