LGV Najaarsexcursie 2018 op 6 okt 2018

Zaterdag 6 oktober 2018

Castellum Hoge Woerd, Utrecht, najaarsexcursie LGV

Het is een genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse LGV-Najaarsexcursie. De excursie vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 en gaat naar Museum Castellum Hoge Woerd, kasteel De Haar en wordt voortgezet in Restaurant’t Wapen van Haarzuylen.

Het programma vindt u in deze pdf: Programma LGV najaars excursie 2018 + extra (Mededeling LGV-najaarsexc-6okt2018)

Museum Castellum
In Museum Castellum, Utrecht
Kasteel De Haar, Utrecht
Kasteel De Haar, Utrecht
Kosten

De kosten per persoon voor deze dag zijn als volgt:

  • Dagprogramma inclusief borrel: 26 euro
  • Dagprogramma inclusief borrel en diner: 68 euro

Voor diegenen die een geldige Museumjaarkaart bij zich hebben, is een korting van toepassing van 12,50 euro.

Per auto?

Opgave van deelname doet u per e-mail bij de abactis a.i. Het wordt gewaardeerd wanneer u aangeeft of u per auto komt, en of u bereid bent een collega-LGV-er mee te nemen die bij u in de buurt woont.

Deelnemen?

U wordt verzocht zich op te geven vóór of uiterlijk op 15 September a.s. Betaling dient ook te geschieden vóór of op dezelfde datum. Uw deelname wordt genoteerd, zodra u de betaling heeft verricht op rekening NL68 ABNA 0566420457 van de LGV onder vermelding van Najaarsexcursie 2018.

Nieuwe LGV-das of -strik?

Wilt u ook eindelijk weer eens een frisse nieuwe das? Of wilt u uw verzameling LGV-dassen completeren met de jongste uitvoering? De das zal in twee nieuwe kleuren beschikbaar zijn. Deze zijn beschikbaar tijdens de Najaarsexcursie en u kunt de das (dassen) kopen voor een bedrag van €12,50 bij één van de bestuursleden.

Uniek is ook de productie van een zeer beperkte uitgave van LGV-strikken voor de dames en die heren, die daar interesse in hebben. Deze zijn te koop voor resp. €10,00 (speld) of €12,50 (magneet). Een echt collectors item, maar toch vooral bedoeld om bij de diverse gelegenheden in de toekomst te tonen dat u trots bent lid te zijn van de LGV.

Wij hopen u te kunnen begroeten op de 6e Oktober a.s.!

Vriendelijke groet,
Bert Schuchmann
LGV abactis a.i.