LGV Diës – ALV 2021

Beste LGV-er,

Zoals eerder aangekondigd zijn er dit jaar geen Diës-lezingen en wordt de ALV verplaatst naar een moment waarop wij elkaar kunnen ontmoeten. Het Bestuur stuurt aan op een ééndaags activiteit in juni 2021. Gedacht wordt aan het eerder geplande Lelystad-bezoek (Rijkswaterstaat – Water Management Centrum) plus daaraan gekoppeld en in de buurt de ALV. Of dit uitvoerbaar is, moet blijken, en wordt vnl. bepaald door de corona-situatie van dat moment.

Als alternatief, dwz. als dit voornemen niet kan worden uitgevoerd, stellen wij voor de ALV per video-conference te houden. Dat stelt u allen in staat om vanuit huis deel te nemen en kan leiden tot overweldigende belangstelling vanuit de diverse landen waar LGV-ers verblijven. Dit zou gepland worden voor eind-augustus of begin september.

Ten behoeve van de ALV van dit jaar heeft de scheidend abactis de stukken voorbereid. Deze zijn via de mail of post gestuurd.

Vriendelijke groet,
Bert Schuchmann
LGV Abactis

Bij punt 9 van de agenda behorende stukken: