Endgame Groningen gas field

HCSS - the Hague Centre for Strategic Studies

26 juli 2018 hebben 2 LGV-leden: Lucia van Geuns (HCSS) en Evert van de Graaff, samen met Tim Boersma een Engelstalig paper over de achtergrond en toekomst van het Groningen gasveld uitgebracht. Het is één van de weinige Engelstalige papers over het huidige Nederlandse beleid t.a.v Groningen en aardgas in het algemeen en is verschenen op de website van Columbia University’s Center on Global Energy Policy: The Termination of Groningen Gas Production—Background and Next Steps