De Leidsche Geoloog

De Leidsch Geoloog, 1933, inleiding"Waarschijnlijk zult gij, Leidsch Geoloog in den vreemde tot wien deze woorden speciaal gericht zijn, verbaasd opgekeken hebben bij de ontvangst van dit bescheiden periodiek, afgezonden van Garenmarkt 1b", aldus J.J. Dozy in 1933 ... "Nu ge, even later misschien, rustig dit krantje doorleest zullen uw gedachten teruggaan naar uw studententijd en komt uw oude Geologisch Museum u weer voor den geest met zijn rommelige Candidatenkamer, zijn kachel die of roodgloeiend stond of uit was; waar ge van achter uw microscoop vandaan de belangrijkste gebeurtenissen met uw medestudenten besprak, de laatste grapjes uitwisselde, om u even later weer onder 't genot van een pijpje in uw slijpplaatjes te verdiepen ..."

De Leidse Geoloog 1997

De Leidse Geoloog feb. 1997, nr. 1

LG 1937 - IV, no. 1

De Leidsche Geoloog 1937 vierde jaargang no. 1

LG 1937 - IV, no. 2

De Leidsche Geoloog 1937 vierde jaargang no. 2

LG 1937 - IV, no. 3

LG 1933 - 1e jaargang, no. 1

LG 1933 - 1e jaargang, no. 2