Categorie: Excursie fotoverslagen

Foto-overzichten van excursies die de LGV leden in de verschillende jaren heeft ondernomen. Beeldmateriaal van excursies vanaf 2017 vindt u bij de betreffende excursie (zie Excursie programma’s).